SATICI

www.maaraeskiler.com adına;

Serkan SERTÇAKAN

Selçuk Vergi Dairesi 41071707412

Aziziye mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokak 26/11 Karatay/KONYA

 

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle Serkan SERTÇAKAN’a ait www.maaraeskiler.com   uzantılı internet sitesine girerek, gerekli bilgileri doldurup üye olduktan sonra, Site üzerinden elektronik ortamda ve bedeli mukabilinde alışveriş yapan gerçek veya tüzel kişi müşteri olup, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Site’ye üye olurken beyan etmiş olduğu e-posta adresinin www.maaraeskiler.com tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri info@maaraeskiler.com’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde www.maaraeskiler.com ‘a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya satışı gerçekleştirilen ve tüm nitelikleri ve KDV dahil satış fiyatları Site’de açıkça belirtilen ürün/ürünlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

GENEL ŞARTLAR

18 yaşından küçük kişiler www.maaraeskiler.com  uzantılı internet sitesinden alışveriş yapamazlar. ALICI, bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından Site’de kabulü ile kurulmasından ve gerek sipariş konusu ürün/ürünler, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce aşağıda sayılanlarla ilgili olarak www.maaraeskiler.com ’un ilgili sayfaları/kısımlarındaki tüm genel ve/veya özel açıklamaları görerek ve inceleyerek doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini teyiden kabul eder. www.maaraeskiler.com ’un tam unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, Siparişe konu ürüne/ürünlere ait temel özellikler, ürünün/ürünlerin vergiler dahil fiyatı ve ödeme ve teslimat bilgileri, www.maaraeskiler.com  tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda www.maaraeskiler.com’a verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları www.maaraeskiler.com ‘un kanuni hakları ve Tarafların haklarını kullanım usulleri, Ürün/Ürünler için www.maaraeskiler.com  tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürün/ürünler, ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nıncayma hakkını kaybedeceği, ALICI’nın cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürün/ürünleri www.maaraeskiler.com  ne şekilde iade edebileceği ve ilgili bütün mali hususlar (iade yolları, masrafı ve sipariş bedelinin iadesi dahil)

 

CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi b, c ve ç bentleri gereğince, ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler ve çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Sayılan ürünler dışında kalan orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ürünler bakımından ALICI, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, siparişin ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren eğer tek siparişe konu olup ayrı ayrı farklı adreslere teslim edilen mallarda, en son teslim edilen ürün/ürünlerin ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren tüketicinin 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Ancak, ambalajı açılmış, kullanılmış ve tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün/ürünlerin iadesinin, ürün/ürünlerin ALICI’ya teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın alınan üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Cayma hakkını kullanmak isteyen ALICI, ürün/ürünleri orijinal faturası ile birlikte, anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile www.maaraeskiler.com ’a ulaştırmalıdır. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır. Burada belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte iade edilen ürün/ürünler www.maaraeskiler.com  yetkilileri tarafından teslim alındığında ALICI’ya bilgi mesajı ulaşacaktır. Bilgi mesajının ALICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) iş günü içerisinde ödenen tutar ALICI’nın kredi kartına iade edilecektir.

Söz konusu bu sözleşme Tüketicin Korunması Hakkında Kanunun 48/4. Maddesinde düzenlenen cayma hakkı konusunda “gerektiği gibi bilgilendirilmesi” kapsamındadır. Tüketici cayma hakkının kullanılması ve süresi konusunda gerektiği gibi bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. 

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, TESLİMAT VE ÖDEME

Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI varsa Site’de şartlarını ilan ettiği Ürün ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. Ürünler, Site’de yayınlanan ve ALICI tarafından siparişi verilerek satın alınan ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, modeli, marka ve adedi diğer bir deyişle ürüne ilişkin tüm bilgiler ile KDV dahil satış bedeli ve ödeme şekli, ALICI’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşacaktır. Sözleşme konusu her bir ürününün nitelik ve KDV dahil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında belirtilmiştir. Serkan SERTÇAKAN, www.maaraeskiler.com’da yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer bilgiler dahil) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. ALICI, madde 5.1’de belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, bu suretle iş bu Sözleşme’yi kabul ettiğini beyan eder. Sitede yer alan tüm iletişim bilgileri, doğru ve güncel olup, ALICI, www.maaraeskiler.com  ile bu bilgiler üzerinden doğrudan iletişim kuracağını beyan ve kabul eder. ALICI da, kendisine ait irtibat bilgilerini ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve iş bu Sözleşme hükümlerine uygun davranmak zorundadır. ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve ürünün ayıplı olması halinde üründeki ayıbı derhal bildirmek yükümlülüğündedir. Ürünün ayıplı olması halinde ALICI’nın; (i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik hakları bulunmaktadır. ALICI, malın ayıp olması halinde bu seçimlik haklardan birini kullanmak konusunda münhasır yetkiye sahiptir. ALICI, taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarları teslim anında bildirmek zorundadır. www.maaraeskiler.com , mesai saatleri içinde (her gün 09:00- 16:00 arası) verilen siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat 16:00’dan sonra gelen siparişleri ise, takip eden 3(üç) iş günü mesai saatleri dahilinde işleme alacaktır. ALICI tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması ve ürün/ürünler için www.maaraeskiler.com  tarafından belirlenen ücret, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile veya yukarıda madde 1.1’de belirtilen SerkanSERTÇAKAN’a ait banka hesabına havale/eft yoluyla ödendikten sonra, Serkan SERTÇAKAN  ALICI’nınSite’ye üye olurken belirtmiş olduğu e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. ALICI’nın Site üzerinden verdiği siparişin www.maaraeskiler.com  tarafından onaylanmasından itibaren 1 (bir) ilâ 15 (beş) iş günü içerisinde, www.maaraeskiler.com , verilen siparişi ALICI’nın bildirdiği adrese gönderilmek üzere kargoya verecektir. ALICI, tek bir sipariş ile birden fazla adrese ürün/ürünlerin gönderilmesini talep ettiği hallerde (kısaca “çoklu adrese gönderim”) her bir adres için ayrı kargo ücreti alınacaktır. Kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Kargo firması tarafından kaynaklanan nedenlerle ürünüm tesliminde meydana gelebilecek gecikmelerden www.maaraeskiler.com  sorumlu olmayacaktır. ALICI, sipariş ile ilgili olarak www.maaraeskiler.com ’a vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, www.maaraeskiler.com ’un gerektiğinde bu bilgiler üzerinden kendisi ile bağlantı kurabileceğini, bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle siparişi verilen ürünün/ürünlerin kendisine ulaştırılamaması veya geç ulaştırılmasından www.maaraeskiler.com ’un sorumlu olmayacağını beyan ve kabul eder. ALICI’nın, ürünün kendisi dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesini istemesi halinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle teslimatta meydana gelecek gecikmelerden de www.maaraeskiler.com  sorumlu olmayacaktır. ALICI, taşıma sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken kargo firması yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Ürün, kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, ALICI bu durumu, tutanağı kendisinde kalan kopyasıyla birlikte 3 (üç) gün içerisinde www.maaraeskiler.com ’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI, yukarıda madde 5.6’da belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ürün, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. www.maaraeskiler.com , Sözleşme konusu ürünlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ödemeler, sadece anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile veya yukarıda madde 1.1’de belirtilen www.maaraeskiler.com ’a ait banka hesabına havale yoluyla yapılabilecektir. Havale yoluyla verilen siparişlerin, www.maaraeskiler.com  tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin www.maaraeskiler.com ’un banka hesabına ulaştığının görüldüğü tarihtir. ALICI’nın, havale yoluyla verdiği siparişlerde, 3 (üç) gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda, www.maaraeskiler.com ’un siparişi iptal etme hakkı saklıdır. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle, banka veya finans kuruluşunun sipariş bedelini www.maaraeskiler.com ’a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ALICI, ürünü 3 gün içerisinde hasarsız olarak www.maaraeskiler.com ’a geri gönderecek veya sipariş bedelini ödeyecektir. Ürünün geri gönderilmesi halinde kargo masrafları ALICI’ya aittir. İade gönderimleri Alıcı tarafından Satıcı’nın aşağıda belirtilen adresine yapılmalıdır: FİRMA BİLGİSİ Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin www.maaraeskiler.com ’a ödenmiş olması koşulu aranmaktadır. Ürün bedelinin herhangi bir nedenle www.maaraeskiler.com ’a ödenmemesi halinde, www.maaraeskiler.com , ürünü ALICI’ya teslim ile yükümlü olmayacaktır. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı www.maaraeskiler.com ’nun zarar ve ziyanını, www.maaraeskiler.com ’un ilk yazılı talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. www.maaraeskiler.com , ALICI’nın iş bu Sözleşme kapsamında beyan ettiği E-posta adresine, www.maaraeskiler.com  tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini beyan eder.

 

MÜCBİR SEBEP

www.maaraeskiler.com , kendi kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca “Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya www.maaraeskiler.com ’nun, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. www.maaraeskiler.com , Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on (10) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına veya ödeme havale yoluyla yapıldı ise havalenin yapıldığı banka hesabına ödenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gerçek Kişi ALICI’nın www.maaraeskiler.com  ile paylaştığı ve paylaşacağı Kişisel Verileri, Gerçek Kişi ALICI’ya sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın tercihlerine göre oluşturulmuş profiline göre genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletilmesi; Gerçek Kişi ALICI’ya sunulabilecek hizmetlerin veya www.maaraeskiler.com  tarafından üretim, satış ve dağıtımı yapılan ürünlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi; veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek, Gerçek Kişi ALICI’ya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın talep edeceği bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili Gerçek Kişi ALICI’ya bilgilendirme yapılması; Gerçek Kişi ALICI’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi; Gerçek Kişi ALICI’ya kişiye özel hizmetler sunulabilmesi; www.maaraeskiler.com ’a ait internet sitesinin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek, belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi www.maaraeskiler.com ‘ a ait internet sitesinin içeriğinin geliştirmesi; www.maaraeskiler.com ’a ait internet sitesinin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı www.maaraeskiler.com ’a ait internet sitesinde yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının, www.maaraeskiler.com ’a ait internet altyapısına otomatik olarak aktarılarak, bu kapsamda elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi; sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi; verilerin saklanmak üzere aktarılması; yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi gibi amaçlarla kullanılacaktır. Gerçek Kişi ALICI, www.maaraeskiler.com ’a başvurarak kendisiyle ilgili; a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Gerçek Kişi ALICI, Site’ye üye olmak ve işbu Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle Sözleşme’ye taraf olması ile birlikte, www.maaraeskiler.com  ile paylaşacağı kişisel verilerinin, yukarıda açıklanan amaç, kapsam ve koşullarda toplanacağına, işleneceğine, paylaşılacağına, aktarılacağına ilişkin aydınlatıldığını ve haklarına dair bilgilendirildiğini; toplanacak kişisel verilerinin neler olduğunu, hangi yöntemle elde edildiğini/edileceğini anladığını; doğrudan sağladığı verileri tamamen kendi istek ve açık rızası ile paylaştığını; yukarıda açıklanan diğer dolaylı yöntemlerle de kişisel verilerinin elde edilmesine olanak tanıdığını; Kişisel Verilerinin elde edilmesine, işlenmesine, paylaşılmasına, aktarılmasına, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, Kişisel Verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlara uyulmak suretiyle, yurt dışına da aktarabilmesine, açık izin/onay vermekte, muvafakat etmektedir. www.maaraeskiler.com  kişisel verileri, resmi makamların usulünce talep ettiği ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu hallerde resmi makamlara açıklama hakkına sahiptir.

 

DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, Taraflar, Sözleşme’nin akdi ve/veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlık ve ihtilaflarda, Tarafların elektronik ve fiziki ortamda tutulan ticari defter ve kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve Sözleşme’nin bu maddesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

İHTİLAFLARIN HALLİ

Sözleşme'den doğan tüm ihtilafların hallinde Konya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme, mesafeli satışlara ilişkin mevzuat gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.ALICI, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üye olmak için gerekli bilgileri doldurarak ALICI sıfatıyla www.maaraeskiler.com  tarafından Site’de satışa arz edilen ürün/ürünleri satın alma iradesini gösterdiğini, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.